Kwietno

We wschodniej części wsi stoi kościół filialny p.w. Chrystusa Króla zbudowany w 1891 roku w stylu neogotyckim. Jednonawowy z wieżą od północy, murowany z licówki. We wnętrzu neogotyckie wyposażenie z końca XIX i początku XX wieku. Na wieży dzwon spiżowy z 1822 roku. We wschodniej ścianie kościoła wmurowana płyta upamiętniająca mieszkańców Kwietna, Dębicy, Szymanowa i Wrocisławic poległych w I wojnie światowej.

Obok kościoła neogotycka murowana kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej.

Źródło: portal internetowy Gminy Malczyce

Copyright © 2014 Parafia Wilczków. All Rights Reserved