Kościół pw. Św. Marii Magdaleny

IMG_0073

HISTORIA BUDOWY KOŚCIOŁA

 W MAZUROWICACH

 

14. marca 1981r. w Klubie Rolnika w Mazurowicach odbyło się zebranie mieszkańców  w sprawie budowy kaplicy  w tejże miejscowości. Spotkaniu przewodniczył ks. Hubert Daniel, proboszcz parafii w Malczycach. Wzięło w nim udział około pięćdziesiąt osób,    z których wyłoniono dziewięcioosobowy komitet do spraw budowy kościoła w Mazurowicach.

Dnia 27. marca 1981r.  wojewoda wrocławski Janusz Owczarek wyraził zgodę na budowę nowej kaplicy we wsi Mazurowice.

15. kwietnia 1981r., w drugim dniu wizytacji kanonicznej parafii w Malczycach, Ks. abp Henryk Gulbinowicz, Metropolita Wrocławski,  przyjechał  do Mazurowic, gdzie w domu prywatnym odprawił  Mszę św. dla chorych. Następnie spotkał się z Mieszkańcami Mazurowic przy dzwonnicy, zachęcając  ich do budowy kaplicy. Wydał także rozporządzenie, by odprawiać Mszę św. w dzwonnicy, co zostało bardzo życzliwie przyjęte przez mieszkańców Mazurowic.

Autorami projektu kaplicy byli: mgr inż. arch. Wacław Kamocki i mgr inż. arch. Danuta Kazimierczak.

Po świętach wielkanocnych ( 19.04. 1982r.) zaczęto wznosić mury kaplicy. W głównej mierze prace murarskie prowadził pan Tadeusz Czechowicz. Trwały one do połowy sierpnia 1982r.

W maju 1983r., kosztem 50 000 zł., na wieży kościoła zbudowano konstrukcję pod dzwony, które następnie zawieszono wyżej w stosunku do pierwotnego położenia.

Rodzice dzieci pierwszokomunijnych ufundowali krzyż rzeźbiony w drzewie, który poświecono w dniu I Komunii św.  29. maja 1983r. i umieszczono w przedsionku kościoła.

W czerwcu 1983r. pokryto blachą cynkową dach kościoła,  a lipcu wieżę. Za materiały i robociznę zapłacono 560 000 zł.

W roku 1984 zrobiono instalację elektryczną i odgromową.    W marcu 1985r. przystąpiono do tynkowania wnętrza kaplicy z jednoczesnym białkowaniem ścian.

Jesienią 1986r. podłączono instalację elektryczną kaplicy do sieci ogólnej. Wykonano także posadzkę lastrykową.

Źródła:

  1. Kronika parafii w Malczycach, autor: ks. prałat Hubert Daniel
  2. Dziennik budowy kaplicy w Mazurowicach, autor: Tadeusz Dyderski

Więcej zdjęć w galerii.

 

 

 

Copyright © 2014 Parafia Wilczków. All Rights Reserved