Historia parafii

HISTORIA POWSTANIA PARAFII POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ W WILCZKOWIE

             Od momentu  utworzenia polskiej organizacji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych cztery wioski: Kwietno, Mazurowice, Rusko  i Wilczków były częścią parafii p.w.  Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach. Kolejnymi proboszczami tej wspólnoty byli:  ks. Łukasz Makolądra, ks. Piotr Poturnicki i ks. Hubert Daniel.

            Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku  w porozumieniu z Kurią Metropolitalną Wrocławską ks. Hubert Daniel rozpoczął starania o wyłączenie z parafii Malczyce wyżej wymienionych wiosek i utworzenia z nich samodzielnej parafii z siedzibą w Wilczkowie.

             W tym celu w latach 1980/1981 została zbudowana plebania w Wilczkowie  i w latach 1981/ 1984 kościół filialny w Mazurowicach.

            Dekretem  z dnia 25 listopada 1982r. J.E. Ks. Abp Henryk Gulbinowicz  erygował parafię p.w. Matki Bożej Różańcowej z siedzibą  w Wilczkowie, a obejmującą następujące miejscowości: Kwietno, Mazurowice, Rusko.

             Nową parafię przyłączono do dekanatu Środa Śląska z siedzibą w Malczycach.  Na początku parafia  pod względem duszpasterskim była obsługiwana przez księży z Malczyc.Dekret erekcyjny ustanawiający nową parafię został ogłoszony publicznie dopiero w niedzielę 03 lipca 1983r.  Wtedy też dziekan dekanatu ks. Hubert Daniel przedstawił wiernym w poszczególnych kościołach ks. Jana Jachimiaka pierwszego proboszcza parafii w Wilczkowie.

Z kroniki parafialnej:

17.08.1983r: ustanowienie pierwszego proboszcza dla parafii; ks. Jan Jachymiak.

1988r: do  kościoła w Mazurowicach zakupiono obraz przedstawiający patronkę kościoła św. Marię Magdalenę.

1989r: ” Rok ten rozpoczął się łagodną zimą i wizyta duszpasterską, podczas której proboszcz parafii miał okazję poznać swoich wiernych. Po przerwie semestralnej rozpoczęto kompletowanie szat liturgicznych dla wszystkich trzech kościołów.” ks. Leszek Czapla

marzec 1989r.: utworzenie nowego dekanatu w Maczycach, w skład którego weszły parafie: Malczyce, Lubiaż, Chomiaża, Kawice, Kosiska,, Ujaz Górny, Wrocisławice, Wilczków.

czerwiec 1990r.: naprawa dachu kościoła w Wilczkowie.

24 maja 1991r.: wizytacja kanoniczna parafii. Przeprowadził ja JE ks. Bp Jan Tyrawa. Wizytacja rozpoczęła się od Mazurowic, następnie Msza św. w Wilkczkowie, w Kwietnie został udzielony młodzieży sakrament bierzmowania.

29.09- 06.10. 1991r.: w parafii miały miejsce Misje Święte, które poprowadzili Ojcowie Redemptoryści.

1992r: w tym roku zmarło 12 parafian, 20 dzieci ochrzczono, 43 dzieci przystąpiło do I Komunii św., 10 ślubów.

13.03.- 14.03. 1994r.” parafia gościła kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.Skan_20140930 (4)

1995r.: Po świętach wielkanocnych zakończeniem przygotowania dzieci do I Komunii św. zajął się ks. Antoni Krzysica, który pracował w naszej parafii do 22 czerwca, zastępując przebywającego w szpitalu ks. proboszcza Stanisława Jakubowskiego.

czerwiec 1995r: proboszczem parafii zostaje ks. Henryk Jacak

lipiec 1995r: prace remontowe w kościele w Wilczkowie- malowanie wnętrza świątyni.

wrzesień 1995r: powstanie Rad Kościelnych w poszczególnych miejscowościach parafii.

luty i marzec 1996r: remont wieży kościelnej w Kwietnie.

maj 1996r.: remont wieży kościelnej w Wilczkowie.

wrzesień 1996r: remont wieży kościelnej w Mazurowicach.

koniec listopada 1997r: nowym proboszczem parafii zostaje ks. Aleksander Michał Drożdż

maj 1998r: ” Z hasłem majowym ” w sobotę nie ma nas w domu” ks. proboszcz pielgrzymował z dziećmi komunijnymi do Lichenia, Barda, i Wambierzyc.”

czerwiec 1998r: zakończenie budowy muru wokół tereny przykościelnego.

sierpień 1998r: kompleksowy remont kościoła w Mazurowicach: malowanie elewacji zewnętrznej, pomalowanie dachu i wieży, malowanie wewnątrz koscioła, wymiana oszklenia we wszystkich oknach, odrestaurowanie chóru. Poświecenie odnowionego kościoła przez JE ks. Kard. Henryka Gulbinowicza.

wrzesień 1999r: dożynki w budowanym kościele w Rusku.  Mszy św. przewodniczy ks. Józef Meller.

14.11- 21.11.1999r: Misje Święte w parafii przed Wielkim Jubileuszem Dwutysiaclecia Chrześcijaństwa i Tysiąclecia Archidiecezji Wrocławskiej. Misje prowadzili Ojcowie Redemptoryści.

01.05.2001r: pierwszy odpust w kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Rusku.

wiosna 2001r: Kwietno- gazowanie wnętrza kościoła; Rusko: częściowe zadaszenie, oraz całkowite przykrycie budującego się kościoła; Mazurowice- nowe nagłośnienie kościoła; Wilczków- odrestaurowanie przedsionka i tylnej części kościoła.

13.04.2003r: wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez JE ks. Kard. Henryka Gulbinowicza.

Copyright © 2014 Parafia Wilczków. All Rights Reserved