Spotkanie ewangelizacyjne we Wrocławiu

W sobotę 23 lutego młodzież z naszej parafii, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania uczestniczyła w spotkaniu  ewangelizacyjnym. Wydarzenie to, zatytułowane, „ Na słowo” odbyło się w Hali Orbita we Wrocławiu. O godz. 9.00 weszliśmy do hali. Tam wolontariuszka wskazała nasze miejsca i opowiedziała o wszystkich sprawach organizacyjnych, o których powinniśmy wiedzieć.  Przed godz. 10.00 rozpoczęło się przywitanie młodzieży z całej archidiecezji wrocławskiej. Było nas około półtora tysiąca osób. Przywitanie odbyło się miedzy innymi przez tańce integracyjne. Później ksiądz prowadzący  przedstawił młodzieży temat spotkania, który koncentrował się wokół dwóch wydarzeń z ewangelii św. Łukasza: zwiastowanie NMP i nawiedzenie Elżbiety. Fragmenty Pisma Świętego zostały przeczytane przez lektorów. Następnie konferencję duchową powiedział ks. Mieczysław Maliński – duszpasterz studentów.  W przerwie spotkania był obiad. W dalszej części okazja do spowiedzi, adoracja Najświętszego Sakramentu. Spotkanie zakończyło się Eucharystią sprawowaną przez ks. arcybiskupa Józefa Kupnego, ks. biskupa Jacka Kicińskiego i wielu księży, którzy przyjechali z młodzieżą.

Copyright © 2014 Parafia Wilczków. All Rights Reserved