Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca

W niedzielę 28 października w Kwietnie odbyło się już szóste spotkanie pań ze Wspólnoty Żywego Różańca naszej parafii. Na Sali w świetlicy wiejskiej zebrało się około czterdziestu osób. Na początku była zmiana tajemnic różańcowych na miesiąc listopad, następnie odmówiliśmy część chwalebną różańca. Po części modlitewnej rozpoczęło się spotkanie integracyjne przy kawie, herbacie i domowym cieście. Były rozmowy i wspólny śpiew pieśni religijnych.

Dziękuję paniom z Kwietna za przygotowanie spotkania, szczególnie pani Annie Targosza za piękną dekorację figury Matki Bożej i stołów, przy których siedzieliśmy.

Copyright © 2014 Parafia Wilczków. All Rights Reserved